สนามในการแข่งขันบาสเกตบอล

สำหรับกีฬาบาสเกตบอลซึ่งถือได้ว่าเป็นกีฬายอดฮิตเลยก็ว่าได้ วันนี้เราจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับสนามในการแข่งขันบาสเกตบอลมาฝากเพื่อนๆกัน สนามในการแข่งขันบาสเกตบอลจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นผิวจะต้องเรียบและแข็ง ปราศจากสิ่งกีดขวางที่ทำให้เกิดความล่าช้า ขนาดของสนามจะต้องยาว 28 เมตร กว้าง 15 เมตร โดยวัดจากขอบในของเส้นเขตสนาม ทั้งนี้สมาคมแห่งชาติเป็นผู้มีอำนาจเห็นชอบให้ใช้สนามขนาดเล็กสุดในการแข่งขันได้ คือความยาว 26 เมตร กว้าง 14 เมตร

ในส่วนของ เส้นในสนาม เส้นทุกเส้นจะต้องเป็นสีเดียวกัน และควรจะเป็นสีขาว กว้าง 5 เซนติเมตร และมองเห็นได้ชัดเจน เส้นในสนามแบ่งออกเป็น

  1. เส้นเขตแดน สนามจะต้องถูกจำกัดโดยเส้นเขตแดน ประกอบด้วยเส้นหลัง และเส้นข้าง เส้นไม่เป็นส่วนหนึ่งของสนาม สิ่งกีดขวางรวมถึงที่นั่งของทีมจะอยู่ห่างจากสนามแข่งขันอย่างน้อย 2 เมตร
  2. เส้นกลาง วงกลมกลาง และครึ่งวงกลม เส้นกลางเราจะเขียนให้ขนานกับเส้นหลัง ที่จุดกึ่งกลางของเส้นข้างยื่นออกไป 15 เซนติเมตร วงกลมกลางจะเขียนไว้กลางสนามแข่งขัน รัศมี 80 เมตร โดยวัดจากเส้นขอบนอกของวง
  3. เส้นโยนโทษ จะเขียนให้ขนานกับเส้นหลัง แต่ละด้านห่างจากขอบในของเส้นหลัง 80 เมตร และมีความยาว 3.60 เมตร
  4. พื้นที่ยิงประตู 3 คะแนน จะเป็นพื้นที่ทั้งหมดของสนาม ยกเว้นพื้นที่ใกล้ห่วงประตูฝ่ายตรงข้าม
  5. พื้นที่เขตที่นั่งของทีม จะเขียนอยู่นอกสนามด้านเดียวกับโต๊ะบันทึกคะแนนและที่นั่งของทีม โดยแต่ละพื้นที่ของเขตที่นั่งของทีมจะกำหนดโดยเส้นที่ต่อออกจากเส้นหลัง ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร เป็นต้น