การแข่งขันตะกร้อคู่

ตะกร้อในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนให้มีการเล่นหลากหลายขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เล่น พร้อมกับเรียนใหม่ที่เพิ่มกระบวนการคิดของนักกีฬาให้สามารถแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น ในสมัยก่อนเราอาจจะเล่นตะกร้อเพียงแค่เตะกันไปมา จากนั้นเมื่อ 50-100 ปีก่อนเราก็ได้ใช้กีฬาประเภทนี้เขามาแข่งแบ่งทีมละ 3 คน และมีการนักคะแนนกันว่าหากลูกตกลงพื้นของทีมไหนทีมนั้นจะเป็นทีมที่เสียคะแนนไป จากนั้นกีฬาประเภทนี้ก็เปลี่ยนลงอีกครั้งที่ลดจำนวนผู้เล่นลงอีกหนึ่งกลายเป็นตะกร้อคู่

ตะกร้อคู่จะเล่นยากมากว่าตะกร้อทีม เพราะว่าจะมีผู้เล่นที่น้อยกว่า แต่ขอบเขตสนามกลับเท่าเดิม จึงทำให้การเสียคะแนนและความเร็วของเกมนั้นเร็วกว่าปกติ ผู้เล่นตะกร้อคู่นี้จะต้องมีความคล่องตัวสูงมาก และเป็นผู้ที่คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง ความแข็งแรงจะต้องมาเป็นที่หนึ่งเช่นกัน สำหรับใครที่อยากฝึกตะกร้อคู่นั้นก็จะต้องเข้ามาเรียนรู้พื้นฐานการเล่นเสียก่อนอย่างเช่น

  1. แต่ละทีมจะประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน โดยมีผู้เล่น 2 คนและสำรอง 1 คน ผู้เล่นทุกคนต้องเข้าไปแสดงรายชื่อต่อกรรมการข้างสนามเพื่อป้องกันการเปลี่ยนตัวระหว่างเกม
  2. ก่อนการแข่งขันผู้เล่นทั้งสองทีมจะมีอย่างน้อย 2 คน และ 2 คนนี้จะต้องแต่งตัวและพร้อมที่จะเล่นได้เลย หากผู้เล่นไม่มาหรือมีน้อยกว่านั้นก็ถือว่าทีมนั้นสละสิทธิ์ไป
  3. หากเกิดอาการบาดเจ็บจนเหลือผู้เล่นเพียงคนเดียว ทีมนั้นก็จะถูกตัดสินแพ้ไป หรือสนามอาจจะไม่สามารถเล่นต่อไปได้ กรรมการสามารถยุติเกมเพื่อกลับมาแข่งอีกครั้งได้